Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Inwestycje i Projekty UE

 

Inwestycje realizowane w 2016 roku

LP

NAZWA

OPIS

KWOTA

1

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry

Trwają przygotowania do ogłoszenie postepowania przetargowego na wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Miziołka (ślepa droga) – planowany termin realizacji czerwiec - sierpień 2016r.

100 000,00

 

2

Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)

Sprawa na etapie zapytania ofertowego dot. wykonania dokumentacji projektowej.

45 000,00

 

3

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew

Trwa zbieranie ofert na realizację przedmiotowych prac.

20 000,00

 

4

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew

 

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy Stacji. Przygotowywany jest wniosek o dotację ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

100 000,00

 

5

Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew

 

Na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców- gmina dokonuje zwrotów nakładów finansowych z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych przez mieszkańców. Zwroty dokonywane systematycznie w zależności od daty złożenia wniosku przez mieszkańców.

18 000,00

 

6

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie

Sprawa na etapie zapytania ofertowego dot. wykonania dokumentacji projektowej.

20 000,00

7

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)              

Wniosek zgłoszenia został złożony 18 kwietnia 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Otwocku.

63 000,00

8

Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)              

Inwestycja zostanie wykonana przez Grupę Remontową.

5 000,00

9

Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)                   

Inwestycja została wykonana przez Grupę Remontową.

30 480,00

10

Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska                     

Trwają przygotowania do ogłoszenia postepowania przetargowego na wykonanie przebudowy ul. Maciejewskiej, Winczakiewicza i Kusocińskiego (odc. od ul. Winczakiewicza do ul. Częstochowskiej) – planowany termin realizacji – lipiec –wrzesień 2016

1 000 000,00

11

Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema                     

Sprawa wstrzymana z uwagi na kolizję lokalizacji planowanego parkingu z ciepłociągiem.

5 000,00

12

Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej                  

Planowany termin realizacji – maj 2016r.

55 000,00

13

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej)                   

Umowa na realizację prac projektowych zostanie zawarta w maju 2016 r. z terminem realizacji do września 2016 r.

18 400,00

14

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto w Karczewie                        

Dokumentacja projektowa będzie zlecana w maju 2016 roku.

7 300,00

15

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew                    

Umowa na realizację prac projektowych zostanie zawarta w maju 2016 r. z terminem realizacji do września 2016 r.

60 000,00

16

Oświetlenie ścieżki zdrowia ( w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)             

Zgodnie z umową 96/2016 Projektant ma obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej do dnia 13 maja 2016 roku.

60 000,00

17

Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)              

Zgodnie z umową 86/2016 projekt w trakcie opracowania.

50 000,00

18

Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)             

Zgodnie z umową 46/2016 projekt w trakcie opracowania.

29 129,42

19

Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie                 

Została zakupione udziału w jednej z działek, przez które przebiegać będzie kanalizacja.

200 000,00

20

Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim             

W trakcie realizacji.

5 500,00

21

Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew                    

Gmina Karczew otrzymała dotację w wysokości 90% kosztów na realizację zadania polegającego na opracowaniu planu rewitalizacji. W chwili obecnej został wybrany Wykonawca, który kompleksowo zajmie się pracami związanymi z diagnozą społeczno-gospodarczą obszaru Gminy Karczew. Umowa z Wykonawcą będzie podpisana do połowy maja br.

80 000,00

22

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki             

Zlecenie dokumentacji projektowej w terminem wykonania projektu do dnia 8 lipca 2016 roku.

20 133,96

28

Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec              

Zgodnie z umową nr 151/2016 modernizacja placu zabaw we wsi Łukówiec, realizacja nastąpi najdalej do 30 czerwca 2016 r., zgodnie z przeznaczeniem funduszu sołeckiego wsi Łukówiec.

 

10 455,00

29

Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice            

Zgodnie z umową nr 146/2016 modernizacja placu zabaw we wsi Piotrowice, realizacja nastąpi najdalej do 30 czerwca br., zgodnie z przeznaczeniem funduszu sołeckiego wsi Piotrowice.

4 551,00

30

Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały                 

Zgodnie z umową 153/2016, realizacja nastąpi do 13 maja br., zgodnie z przeznaczeniem funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały.

3 950,00

31

Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec                  

Zapytanie ofertowe skierowane do Wykonawców.

14 221,46

32

Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż                  

Zgodnie z umową nr 147/2016 modernizacja placu zabaw we wsi Nadbrzeż, realizacja nastąpi najdalej do 30 czerwca br., zgodnie z przeznaczeniem funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż.

4 920,00

33

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji                     

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

25 377,24

34

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach                 

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

62 071,92

35

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu              

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

19 202,76

36

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku               

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

50 322,12

37

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji            

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

34 917,96

38

Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach                 

Zgodnie z umową 86/2016 Projektant ma obowiązek dostarczyć dokumentację projektową do dnia 31 maja 2016 roku.

10 000,00

39

Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim                     

Zgodnie z umową 39/2016 projekt w trakcie opracowywania.

10 000,00

40

Termomodernizacja budynku  Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie                 

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

60 230,88

41

Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie                 

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

57 680,04

42

Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie                 

W miesiącu maju będzie zawierana umowa z Projektantem. Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

15 000,00

43

Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie                 

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

78 780,84

44

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie               

Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne w roku 2013.

32 936,16

45

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym                      

Umowa nr ZP.272.79.2016 zawarta została w dniu 26.lutego 2016 r. z terminem realizacji do 16 maja 2016r. – prace w trakcie realizacji.

595 000,00

46

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew                    

Trwa zbieranie ofert na realizację przedmiotowych prac.

40 000,00

47

Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane                  

Na podstawie umowy Nr ZP.272.285.2015 z dnia 12 sierpnia 2015  r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym.

Na podstawie umowy Nr ZP.272.36.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. realizowana będzie budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek                           w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granic własności nieruchomości– termin realizacji do 5 sierpnia 2016 r.

 

 

528 983,74

48

Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew                

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukowiec i cześć Calowania (Górki Całowańskie), termin zakończenia prac projektowych – 30 czerwca 2016 r.

870 000,00

49

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry                     

Trwają przygotowania do ogłoszenie postepowania przetargowego na wykonanie budowy sieci Kanalizacji sanitarnej w ul. Miziołka (ślepa droga), ul. Kochanowskiego (odc. od ul. Krasickiego do Popiełuszki) oraz ul. Zaułek w Karczewie – planowany termin realizacji czerwiec - sierpień 2016r.

474 000,00

50

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS            

Na podstawie umowy Nr ZP.272.285.2015 z dnia 12 sierpnia 2015  r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym.

Na podstawie umowy Nr ZP.272.36.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. realizowana będzie budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek                           w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granic własności nieruchomości– termin realizacji do 5 sierpnia 2016 r.

 

1 626 016,26

51

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF              

Zgodnie z umową 128/2016 Projektant ma obowiązek dostarczyć dokumentację projektową do dnia 31 maja 2016 roku.

68 300,00

52

Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciagów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę                   

Spłata realizowanego w 2010 roku remontu oświetlenia ulicznego.

110 600,00

53

Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry           

Zgodnie z umową 97/2016 Projektant ma obowiązek dostarczyć dokumentację projektową do dnia 20 maja 2016 roku.

90 000,00

54

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew                    

W maju zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji prac.

400 000,00

55

Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)             

Zgodnie z umową 97/2016 projekt w trakcie opracowania.

7 660,00

56

Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk                

Zgodnie z umową nr 152/2016 modernizacja placu zabaw we wsi Sobiekursk, realizacja nastąpi najdalej do 30 czerwca br., ze środków pozyskanych z wynajmu punktu aptecznego we wsi Sobiekursk.

4 920,00

57

Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)                      

Inwestycja została zakończona 31.03.2016 roku.

1 155 000,00

58

Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową                

Na podstawie umowy nr 134/2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego budynku hali sportowej MOSiR w Karczewie. Na prace związane z termomodernizacją hali sportowej Gmina Karczew będzie ubiegać się o dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

10 000,00

59

Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)              

Zgodnie z umową 48/2016 projekt w trakcie opracowania.

40 000,00

60

Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)             

Zgodnie z umową 47/2016 projekt w trakcie opracowania.

16 100,00

Razem: 8 523140.76  zł brutto

UM Karczew

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
7459992
Dzisiaj:
2217
Gości on-line:
6
Twoje IP:
54.162.220.219
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij